YUAN YUAN SICHUAN CUISINE 元元酸菜魚

Food & Beverage
Back to shop list

Shop No.: 173B-174

Telephone: 2488 8968

Opening Hours: 11:30 - 22:00 (Mon - Sun & PH)

YUAN YUAN SICHUAN CUISINE 元元酸菜魚

1/F